Winschoten Ind Mij - Types

Winschoten Ind Mij built the following types of engine: